Πώς μπορούν να διορθωθούν αδικίες και λάθη στις αντικειμενικές

Πώς μπορούν να διορθωθούν αδικίες και λάθη στις αντικειμενικές

Πώς μπορούν να διορθωθούν αδικίες και λάθη στις αντικειμενικές

Όσοι πολίτες αισθάνονται ότι αδικούνται έχουν την δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη, η οποία είναι και ο τελικός κριτής.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΑΚΙΝΗΤΑ Πώς μπορούν να διορθωθούν αδικίες και λάθη στις αντικειμενικές ΤΟΥΠΩΡΓΟΥΜΑΝΕΤΤΑ πολίτες αισθάνονται ότι αδικούνται δυνατότητα προφυγήςσ Δικαιοσύνη. οποία είναι και οτελικός κριτής απάντηση ελάχιστα ακινήτων"

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 24/5/2021

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ