Συμβουλές για τους εκμισθωτές κατοικιών

Συμβουλές για τους εκμισθωτές κατοικιών

Συμβουλές για τους εκμισθωτές κατοικιών

Η ενοικίαση ενός ακινήτου είναι μια σοβαρή συναλλαγή. Παραμείνετε πολύ προσεκτικοί και συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας, όταν αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να αποφύγετε επιπτώσεις που μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες. Σας παραθέτουμε τις βασικές αρχές για τις εκμισθώσεις κατοικιών.

  • Η διαδικασία αναζήτησης ενοικιαστή για ένα διαθέσιμο ακίνητο συνήθως ξεκινά με μια προσπάθεια εξεύρεσης κάποιου που άμεσα ή έμμεσα γνωρίζετε οι ίδιοι ή φιλικά και συγγενικά σας πρόσωπα. Το επόμενο βήμα είναι η κοινοποίηση της αναζήτησης ενοικιαστή σε χώρους που έχουν πρόσβαση πολλοί ενδιαφερόμενοι, κυρίως σε εφημερίδες μικρών αγγελιών και στο διαδύκτιο ή η συνεργασία με έναν τοπικό επίσημο μεσίτη. Μην ξεχνάτε ότι ποτέ δεν πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά την αμοιβή του μεσίτη, παρά μόνο όταν εκμισθώσετε το ακίνητό σας.
  • Η φερεγγυότητα και η συνέπεια του ενοικιαστή, δηλαδή η σταθερή και έγκαιρη ανταπόκρισή του κάθε μήνα στις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αυτή, είναι αυτό που αποκλειστικά πρέπει να ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη στη διαδικασία επιλογής του. Επειδή το παραπάνω είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προκαταβολικά, μιλήστε προσωπικά και διεξοδικά με κάθε ενδιαφερόμενο, ενημερώστε τον για όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και μη διστάσετε να του ζητήσετε στοιχεία για τη φερεγγυότητά του ή να συνυπογράψει το μισθωτήριο κάποιος αξιόχρεος εγγυητής.
  • Μη ζητάτε παράλογα μισθώματα. Προτιμήστε τον καλό ενοικιαστή από το καλό μίσθωμα και μην αποκλείετε τους ενοικιαστές με βάση την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την ηλικία και τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός. Αυτό άλλωστε απαγορεύεται από το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις.
  • Αποφύγετε να δώσετε κλειδιά ή δικαίωμα εγκατάστασης σε υποψήφιο ενοικιαστή, πριν υπογράψετε το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας, το οποίο θα συμπληρώσετε εσείς ή ο δικός σας δικηγόρος. Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και ο Α.Φ.Μ. του ενοικιαστή και των άλλων ατόμων που θα μένουν στο σπίτι, η χρήση του ακινήτου, η διάρκεια μίσθωσης, το μίσθωμα και όλα τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μισθωτήρια συμβόλαια.
  • Φροντίστε για την άμεση ή την εκ των προτέρων διακοπή των συνδέσεων παροχών που βρίσκονται στην κυριότητά σας και τη μεταφορά τους στον ενοικιαστή σας.
  • Τα μισθωτήρια συμβόλαια συμπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία αντίτυπα και κατατίθενται πάντοτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη μέσα σε τριάντα ημέρες από την υπογραφή τους.
  • Η διάρκεια μίσθωσης των κατοικιών ορίζεται ως τριετής, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα, καθώς και οι μελλοντικές αναπροσαρμογές του καθορίζονται ελεύθερα από τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Η χρήση του ενοικιαζόμενου ακινήτου πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, να είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το καταστατικό της πολυκατοικίας και, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος, να εκδοθεί άδεια από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου η διαδικασία ενοικίασης να είναι καθ΄όλα νόμιμη και να διασφαλίζονται τα δικαιώματά σας.
  • Φρόνιμο θα ήταν πριν προχωρήσετε σε ενοικίαση του ακινήτου σας να επιλέξετε ένα πρόγραμμα ασφάλισης κτιρίων που σας καλύπτει πλήρως από κάθε ατυχία, φυσική καταστροφή, ανεύθυνη συμπεριφορά ή και κακοβουλία οποιουδήποτε σε βάρος της περιουσίας σας. Επικοινωνήστε με κάποιες από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιριες και μάθετε για τα προγράμματα που προσφέρουν.

Πηγή: xe.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ