Ακίνητα: Γιατί όλοι ψάχνουν σπίτι σε Ελληνικό, Γλυφάδα και Αλιμο -Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ακίνητα: Γιατί όλοι ψάχνουν σπίτι σε Ελληνικό, Γλυφάδα και Αλιμο -Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ακίνητα: Γιατί όλοι ψάχνουν σπίτι σε Ελληνικό, Γλυφάδα και Αλιμο -Τι δείχνουν τα στοιχεία

Θεαματικές αυξήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων καταγράφηκαν το 2020 σε Άλιμο, Ελληνικό και Γλυφάδα.

Ελληνικο από ψηλά

ΕΛΛΑΔΑ 09|02|2021 | 11:22

 

Στον Άγιο Δημήτριο και στον δήμο Δάφνης/Υμηττού καταγράφηκαν αυξήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων με έτος κατασκευής 1950-1970, ενώ στο σύνολο των υπόλοιπων περιοχών των νοτίων προαστίων ως δημοφιλή ακίνητα αναδείχθηκαν αυτά με έτος κατασκευής από το 1971 έως το 1980, σύμφωνα με έκθεση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Ο «χάρτης» των μεταβιβάσεων των ακινήτων στα νότια προάστια

  • Όπως προκύπτει από το μητρώο μεταβιβάσεων, η μεγαλύτερη αύξηση του μέσου τιμήματος ανά μεταβίβαση το 2020, καταγράφηκε στον Άλιμο με ποσοστό αύξησης 61,31%. Από 1.061€/τμ το μέσο τίμημα μεταβίβασης το 2019, το 2020 αυξήθηκε σε 1.713,05€/τμ.
  • Αύξηση καταγράφηκε και στο Ελληνικό κατά 50,41% με το μέσο τίμημα μεταβίβασης το 2019 από 900,14€/τμ να διαμορφώνεται σε 1.353,85€/τμ.
  • Στη Γλυφάδα το μέσο τίμημα για ακίνητα κατασκευής από το 1971 έως το 1980 αυξήθηκε από 1.383,35€/τμ σε 2.032,72€τμ, δηλαδή 46,94%.
  • Στον Άγιο Δημήτριο το μέσο τίμημα άγγιξε τα 933,05€/τμ όταν το 2019 ήταν 615,97€/τμ με την αύξηση να κυμαίνεται στο 51,31%.
  • Στην Καλλιθέα το μέσο τίμημα ανά μεταβίβαση του δημοφιλέστερου ακινήτου βάσει του έτους κατασκευής αυξήθηκε κατά 16,56% και από 656,59€/τμ, πλέον ανέρχεται σε 765,30€/τμ.
  • Στη Νέα Σμύρνη από 915,61€/τμ το 2019, το 2020 διαμορφώθηκε στα 938,32€/τμ, δηλαδή οριακή αύξηση 2,48%.
  • Οριακή αύξηση και στο Παλαιό Φάληρο 1,08%, όπου από 1.328,44€/τμ το μέσο τίμημα ακινήτου κατασκευής από το 1971 έως το 1980, το 2020 ανήρθε στα 1.342,44€/τμ.
  • Αύξηση καταγράφηκε και στη Βουλιαγμένη κατά 5,95%, με το μέσο τίμημα να ανέρχεται πλέον στις 4.526,74€/τμ, έναντι 4.272,56€/τμ το 2019.
  • Μείωση καταγράφηκε στη Βούλα κατά -33,53%, με το μέσο τίμημα να ανέρχεται πλέον στα 1.477,90€/τμ, έναντι 2.223,47€/τμ το 2019.
  • Παρόμοια πτωτική εικόνα καταγράφηκε και στην Αργυρούπολη όπου το μέσο τίμημα μειώθηκε κατά 22,07%. Το 2019 το μέσο τίμημα για το δημοφιλέστερο ακίνητο ήταν 1.009,44€/τμ, ενώ το 2020 μειώθηκε στα 786,69€/τμ.

Πού οφείλονται οι θεματικές αυξήσεις
«Μπορεί τα άνωθεν ποσοστά που καταγράφονται είτε θετικά, είτε αρνητικά να είναι εντυπωσιακά, αλλά αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ο απόλυτος αριθμός-αξία του μέσου τιμήματος ανά μεταβίβαση για ακίνητα κατασκευής από το 1971 έως το 1980», σημειώνει ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας.

Επιπλέον, βάσει των δεδομένων του μητρώου αξιών μεταβίβασης ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι καταγραφές μεταβιβάσεων αφορούν το σύνολο του εκάστοτε Δήμου. «Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι άλλες αξίες έχουν τα ακίνητα που βρίσκονται στην Κάτω Γλυφάδα από τις περιοχές της Άνω Γλυφάδας ενώ βρίσκονται στον ίδιο δήμο. Το ανάλογο συμβαίνει και στο Παλαιό Φάληρο όσον αφορά την εγγύτητα και τη θέα στη Θάλασσα, στο Άνω Ελληνικό με το Κάτω Ελληνικό και τον Άλιμο», σχολιάζει ο κ. Μπάκας.

Και σημειώνει: «Μπορεί οι θεαματικές αυξήσεις που καταγράφονται στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα και στον Άλιμο να οφείλονται στο γεγονός ότι το 2019, είχαμε περισσότερες μεταβιβάσεις όπου το μεγαλύτερο μέρος τους να επικεντρώθηκε σε οικονομικότερες περιοχές του Δήμου ή η περιοχή να διέθετε επενδυτικές ευκαιρίες περισσότερες σε σχέση με το 2020».

Αισθητές οικονομικές διαφορές ανά τετραγωνικό μέτρο στα νότια προάστια
Οι περιοχές που καταγράφουν ασφαλέστερα δεδομένα όσον αφορά το μέσο τίμημα δικαιώματος λόγω ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες οικονομικές διαφορές ανά τετραγωνικό μέτρο εντός του Δήμου, όπως π.χ. Άνω Γλυφάδα-Κάτω Γλυφάδα που καταγράφουν αισθητές οικονομικές διαφορές ανά τετραγωνικό μέτρο, είναι η Ν. Σμύρνη και η Καλλιθέα.

Παράλληλα, τα παραπάνω δεδομένα των απόλυτων τιμών τιμήματος ανά τετραγωνικό μέτρο δικαιώματος, υπενθυμίζουν, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ότι ανάμεσα στη ζητούμενη τιμή πώλησης και το τελικό τίμημα που πραγματοποιείται μια μεταβίβαση υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις ένα discount που ανάλογα με την χρονική στιγμή και τα οικονομικά δεδομένα το ύψος του διαμορφώνεται αναλόγως.

Τα ποσοστά των μεταβιβάσεων

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΑΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2019-2020
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ  ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ €/ΤΜ

2019

ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ €/ΤΜ

2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1950-1970 615,97 932,06 +51,31
ΔΑΦΝΗ/ΥΜΜΗΤΟΣ 1950-1970 462,32 558,42 +20,79%
ΓΛΥΦΑΔΑ 1971-1980 1.383,35 2.032,72 +46,94%
ΑΛΙΜΟΣ 1971-1980 1.061,99 1.713,05 +61,31%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1971-1980 900,14 1.353,88 +50,41%
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1971-1980 1.009,44 786,69 -22,07%
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1971-1980 1.328,44 1.342,78 +1,08%
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1971-1980 915,61 938,32 +2,48%
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1971-1980 656,59 765,30 +16,56%
ΒΟΥΛΑ 1971-1980 2.223,47 1.477,901 -33,53%
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1971-1980 4.272,56 4.526,745 +5,95%

Πηγή: Πανελλαδικό Δίκτυο EReal Estates, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Υπουργείο Οικονομικών . Αφορά μόνο Διαμερίσματα

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ / ΔΗΜΟ ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΔΙΚΑΙΩΜΑ

 ΣΕ /Τ.Μ – 2019

ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ /

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΣΕ /Τ.Μ  – 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

2019-2020

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.114,78 1.128 +1,85 %
ΔΑΦΝΗ/ΥΜΜΗΤΟΣ 676,83 830,90 +22,76 %
ΓΛΥΦΑΔΑ 1.708,67 2.087,47 +22,16 %
ΑΛΙΜΟΣ 1.173,60 1.849,84 +57,62 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ/ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 1.394,16 1.043,56 -25,14 %
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1.301,86 1.483,24 +13,93 %
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 934,66 1.015,84 +8,68 %
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 699,95 851,01 +21,5 %
ΒΑΡΗ/ΒΟΥΛΑ/ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2.049,93 2.827,25 +37,91 %

Πηγή: Πανελλαδικό Δίκτυο EReal Estates, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Υπουργείο Οικονομικών . Αφορά όλων των ειδών ακίνητα .

link: https://www.iefimerida.gr/ellada/akinita-giati-oloi-psahnoyn-spiti-elliniko-glyfada-alimo

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ