Δεν συνήλθε η αγορά ακινήτων της Αθήνας από το χτύπημα της πανδημίας

Δεν συνήλθε η αγορά ακινήτων της Αθήνας από το χτύπημα της πανδημίας

Δεν συνήλθε η αγορά ακινήτων της Αθήνας από το χτύπημα της πανδημίας

Αύξηση των μεταβιβάσεων καταγράφηκε το 2021, αλλά παρέμειναν πολύ λιγότερες από το 2019. Οκτώ στα δέκα διαμερίσματα που αγοράζονται είναι παλιά και φθηνά, με αξία κάτω από 100.000 ευρώ.

Akinita, Real Estate

Σημάδια βελτίωσης από την περίοδο της υγειονομικής κρίσης δείχνει η αγορά ακινήτων της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επιστρέψει στα προ – πανδημίας επίπεδα. Αναλύοντας τα στοιχεία για τις μεταβιβάσεις διαμερισμάτων στην Αθήνα το 2021 παρατηρείται αύξηση 22,6% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά που ωστόσο ήταν πεσμένη σχεδόν στο μισό (49,5%) από το 2019. Παράλληλα, οι συντριπτική πλειοψηφία, οι 8 στους 10 στην Αθήνα επιλέγουν κατοικίες κάτω των 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κάνοντας μία χαρτογράφηση των μεταβιβάσεων ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων το 2021 προκύπτει ότι το 83,81 % των μεταβιβάσεων να είχαν τίμημα έως 100.000€. Το δημοφιλέστερο ακίνητο και για το 2021, είναι από 51τμ έως 75τμ κατασκευής 1961-1970 ενώ το μέσο τίμημα ανά τετραγωνικό για τα ακίνητα αυτά αυξήθηκε το 2021 κατά 15,83% αγγίζοντας τα 882,60€/τ.μ., έναντι 761,96€/τ.μ. το 2020 και 668€/τ.μ. το 2019.

Ειδικά για τα διαμερίσματα στο Δήμο Αθηναίων, βλέπουμε πώς το 2021 μεταβιβάστηκαν 3.006 διαμερίσματα που αντιστοιχούν στο 76,57% του συνόλου των μεταβιβάσεων. Νούμερο που αποτελεί αύξηση από τις αντίστοιχες 2.452 μεταβιβάσεις διαμερισμάτων το 2020 αλλά και πάλι βρίσκεται αρκετά πίσω από τις 4.852 μεταβιβάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου μεταβιβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το 2019 στο Δήμο Αθηναίων πραγματοποιήθηκαν 6.072 μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές κλπ.), αποτελώντας τη καλύτερη, σε αριθμό μεταβιβάσεων, χρονιά για την κτηματαγορά. Το 2020, οι μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 47,77% και διαμορφώθηκαν στις 3.171 (αριθμητικά στα επίπεδα του 2017).  Το 2021 η κτηματαγορά καταγράφει θετικό πρόσημο σε αξίες ακινήτων και σε αριθμό των μεταβιβάσεων. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Αθηναίων, οι μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 23,90% σε σχέση με το 2020 αγγίζοντας τις 3.929.

‘Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, παρά τη δωρεάν γονική παροχή ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη γονική χρηματική δωρεά έως το ποσό των 800.000€ που πλέον απαλλάσσεται από τον άδικο φορολογικό συντελεστή 10%, οι μεταβιβάσεις παραμένουν μειωμένες κατά 35,29% σε σχέση με το 2019.

Το 83,81% των μεταβιβάσεων το 2021 είχαν τίμημα έως 100.000

Το 2021 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων με τίμημα έως 100.000€, αποτελούν το 83,81% του συνόλου των μεταβιβάσεων ενώ το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 85,03% και το 2019 ήταν 87,25%

Συγκεκριμένα, το 45,02% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως 30.000€ και το 38.75% τίμημα από 30.000€ έως 100.000€. Ενώ μόλις το 16,19% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 100.000€, αυξημένο σε σχέση με το 2020 κατά 0,22 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 150.000€ έως 1εκατ.€, αποτελούν το 8.81% των μεταβιβάσεων και με τίμημα άνω του 1εκατ.€, αποτελούν το 0,55%.

ΤΙΜΗΜΑ   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2019 % ΜΕΤ. 2020 % ΜΕΤ. 2021 %
0-9.999 € 1100 19,7% 619 20,6% 673 19%
10.000-19.999 € 941 16,8% 416 13,8% 491 14%
20.000-29.999 € 731 13,1% 327 10,9% 465 13%
30.000-39.999 € 586 10,4% 354 11,8% 333 9%
40.000-49.999 € 438 7,8% 246 8,2% 291 8%
50.000-99.999 € 1087 19,4% 597 19,8% 780 22%
100.000-149.999 € 355 6,4% 212 7,0% 247 7%
150.000-199.999 € 143 2,6% 76 2,6% 101 3%
200.000-299.999 € 118 2,1% 92 3,1% 159 4%
300.000-499.999 € 39 0,7% 43 1,4% 41 1%
500.000-999.999 € 36 0,6% 8 0,3% 18 1%
1.000.000-1.999.999 € 10 0,2% 3 0,1% 7 0,2%
2.000.000-2.999.999 € 3 0,1% 1 0,0% 1 0,0%
Από 3.000.000 € 2 0,0% 14 0,5% 12 0,3%
Σύνολο 5589 100,0% 3008 100,0% 3619 100,0%

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβιβάσεων το 2021 αφορούσε ακίνητα έως 95τμ που αποτελούν και το 86,26% του συνόλου των μεταβιβάσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι παρόμοια εικόνα είχαμε και το 2020 με το ποσοστό να αγγίζει το 84,88% και το 2019 κυμαίνεται στο 84,55%. Το δημοφιλέστερο ακίνητο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα είναι τα ακίνητα από 51τμ έως 75τμ, που αποτελούν το 27,83% των μεταβιβάσεων. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων βρίσκονται τα ακίνητα με επιφάνεια από 31τμ έως 50τμ που αποτελούν το 22,95% των μεταβιβάσεων, οι γκαρσονιέρες – studio έως 30τμ (22,30% του συνόλου), τα διαμερίσματα από 76τμ έως 95τμ αποτελούν το 13,18%, τα διαμερίσματα από 96τμ έως 120τμ το 7,48% και μόλις το 6,26% αφορούσε μεταβιβάσεις άνω των 121 τμ.Το 86,26% των μεταβιβάσεων το 2021 αφορούσε ακίνητα έως 95τμ

Το 76,57% των μεταβιβάσεων το 2021 αφορούσε κατοικίες

Όσον αφορά το είδος το είδος των ακινήτων, το 76,57% των μεταβιβάσεων αφορούσε κατοικίες, το 11,82% επαγγελματική στέγη και το 5,32% θέση στάθμευσης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2020 ήταν, 78,15%, 11,54% και 4,32%, ενώ για το 2019 ήταν 81,37%, 12,92% και 2,09%.

Ραγδαία αύξηση των μεταβιβάσεων στις θέσεις στάθμευσης κατά 64,5%

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το μόνο είδος ακινήτου που παρουσίασε αύξηση στις μεταβιβάσεις σε σχέση με το 2019 είναι οι θέσεις στάθμευσης όπου καταγράφεται αύξηση κατά 64,5% σε σχέση με το 2019 και κατά 52,55% σε σχέση με το 2020.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΜΕΤ. % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΜΕΤ. % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2019 2019 2020 2020 2021 2021
Κατοικία/Διαμέρισμα 4852 80,6% 2452 77,3% 3006 76,6%
Μονοκατοικία 47 0,8% 27 0,9% 30
Οικόπεδα 0 0 0 0,0%
Επαγγελματική Στέγη 763 12,9% 366 11,5% 464 11,8%
Βιομηχανικά/Βιοτεχνικά 0 0 0
Θέσεις Στάθμευσης 127 2,1% 137 4,3% 209 5,3%
Τουριστικές Εγκαταστάσεις/Νοσηλευτήρια/Ευαγή 4 0,1% 2 0,1% 3 8,0%
Αποθήκες/Γεωργικά – Κτηνοτροφικά κτίρια 266 4,4% 187 5,9% 214 5,5%
Σύνολο 6059 100,0% 3171 100,0% 3926 100,0%

 

Το 77,09% των μεταβιβάσεων το 2021 αφορούσε παλιά ακίνητα

Στην πρώτη θέση των μεταβιβάσεων το 2021 και με ποσοστό 37,25% βρίσκονται τα ακίνητα με έτος κατασκευής 1961-1970, στη δεύτερη θέση τα ακίνητα κατασκευής 1971-1980 με ποσοστό 26,82% και στην τρίτη θέση τα ακίνητα κατασκευής 1951-1960 με ποσοστό επί του συνόλου των μεταβιβάσεων 13,02%. Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν, 43,84%, 25,1% και 15,89%,  ενώ το 2019 ήταν, 40,85%, 27,88% και 14,88%.

Παράλληλα, το 2021, καταγράφεται μείωση κατά 7,74 ποσοστιαίες μονάδες στον αριθμό των μεταβιβάσεων ακινήτων κατασκευής 1951-1980 σε σχέση με το 2020. Το 2020 ήταν 84,83%, ενώ το 2021 αγγίζει το 77,09%. Αυτή η ποσοστιαία διαφορά, καταγράφει την τάση για αγορά νεότερων ακινήτων

Όπως σημειώνει ο κ. Μπάκας, το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδιαφερόμενων αγοραστών και το 2021, όπως και τα δυο προηγούμενα έτη, επέλεξαν ακίνητα μεγάλης ηλικίας, 50-60 έως και 70 ετών. Επιπλέον, σε απόλυτους αριθμούς η κίνηση καταγράφεται μικρή για τα νεότερα ακίνητα κατασκευής 2011-2020 που κρατούν τις τιμές τους σε υψηλά επίπεδα, αλλά ποσοστιαία σε σχέση με το 2019 καταγράφεται αύξηση των μεταβιβάσεων κατά 32,5% σε σχέση με το 2019.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ %
2019 2020 2020
1910-1920 16 0,32% 18 0,67% 8 0,20%
1921-1930 38 0,76% 6 0,22% 11 0,28%
1931-1940 83 1,66% 41 1,53% 49 1,24%
1941-1950 69 1,38% 31 1,16% 48 1,22%
1951-1960 792 15,89% 397 14,88% 514 13,02%
1961-1970 2.185 43,84% 1.090 40,85% 1.471 37,25%
1971-1980 1.254 25,10% 744 27,88% 1.059 26,82%
1981-1990 133 2,66% 105 3,93% 178 4,51%
1991-2000 99 1,98% 52 1,94% 117 2,96%
2001-2005 107 2,14% 81 3,03% 157 3,98%
2006-2010 121 2,42% 95 3,56% 223 5,65%
2011-2017 78 1,56% 0 83 2,10%
2018-2020 8 0,16% 8 0,29% 31 0,79%
Σύνολο 4.983 100% 2.668 100% 3.949 100%

link:https://www.businessdaily.gr/oikonomia/56374_den-synilthe-i-agora-akiniton-tis-athinas-apo-htypima-tis-pandimias

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ