Μαγνήτης οι Κυκλάδες και το Ιόνιο για αγορά κατοικίας (έντυπη μορφή)