Συνέντευξη του προέδρου της E-Real Estates κ. Θεμιστοκλή Μπάκα στην Εφημερίδα Κέρδος