Το ιστορικό κέντρο μπορεί να αλλάξει – Άρθρο του προέδρου της E-Real Estates κ. Θεμιστοκλή Μπάκα