Τα funds φέρνουν επανάσταση στα στεγαστικά (έντυπη μορφή)

Τα funds φέρνουν επανάσταση στα στεγαστικά (έντυπη μορφή)

Τα funds φέρνουν επανάσταση στα στεγαστικά (έντυπη μορφή)

Θα χρηματοδοτούν την ιδία συμμετοχή (20%-25%) του δανειολήπτη και θα καλύπτουν μαζί με την τράπεζα όλο το ποσό για την εξαγορά ενός ακινήτου

Η προοπτική «αναθέρμανσης» της κτηματαγοράς στη μετά Covid-19 εποχή φέρνει νέες τάσεις στη χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων.
Μεγάλη Τρίτη 27.04.2021 , Συνέντευξη – Παρουσίαση στοιχείων του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "20 Οικονομία money talks Ανανεώσιμων ουδετερότητα. Ακίνητα Τα funds φέρνουν επανάσταση στα στεγαστικά θαχρηματοδοτούν συμμετοχή (20%-25%) ΤΟΥΠΩΡΓΟΥΜΑΝΕΤΤΑ <<αναθέρμανσης>> κτηματαγοράε ακινήτων εΠοχή"

Πηγή: Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” 27/4/2021

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ