Απαλλοτριώσεις και Εκτιμήσεις Ακινήτων


Απαλλοτρίωση ακινήτου είναι η αναγκαστική εξαγορά από το κράτος της δημόσιας περιουσίας κάποιου για λόγους δημόσιας ανάγκης ή ωφέλειας. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση (προσδιορισμός) της εμπορικής αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στις διοικητικές αυτές πράξεις.